विद्यार्थ्यांचे लसिकरण पूर्ण होण्याआधी राज्य सरकारचा शाळा सुरु करण्याचा निर्णय योग्य की अयोग्य, तुमचे मत नोंदवा

school start before vaccination

विद्यार्थ्यांचे लसिकरण पूर्ण होण्याआधी राज्य सरकारचा शाळा सुरु करण्याचा निर्णय योग्य की अयोग्य Live

  • योग्य
    23% 65 / 280
  • अयोग्य
    76% 215 / 280

Advertisement